Organisatie

Het Sint Martinus Gilde van het Heilig Sacrament te Dommelen bestaat sinds 20 februari 1623. Het gilde heeft een eigen schietterrein aan de Mgr Smetsstraat 46 te Dommelen met daarop een mooi eigen gildelokaal. Partycentrum Bommel, eveneens in Dommelen, is al vele jaren het Gildehuis, en daarmee het thuishonk voor dit gilde.

Dagelijkse overheid:
Regerend deken: Theo van den Heuvel
Deken schrijver / fiscaal: Wim Caris
Hopman: Ben van Velthoven
Deken thesaurier: Harrie Wijnen
Vaandrig: Jack van Herk

Overige overheidsleden:
Koning: Mariëtte Mikkers-Bosmans
Koningsdeken: Theo van den Heuvel
Ere deken: Henk van der Steen
Ouderling: Crien Neutkens
Gilde heer: Jack van Beek

Er zijn circa 15 actieve leden en daarnaast circa 30 rustende leden. Daarnaast is er een “Club van 50”. Daartoe behoren personen die ieder jaar een financiële bijdrage van minimaal €50,= aan het gilde doneren. 

In 1955 is de stichting “Europese gemeenschap der Historische schuttersgilden” opgericht. De stichtingsacte is verleden te Eindhoven bij Notaris J. Lauwers op 25 juni 1955. Europa is ingedeeld in een aantal regio’s. Nederland valt onder Regio-III en daaronder valt o.a. de NBFS, de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (opgericht in 1935). Onderdeel daarvan is de Kring Kempenland. Het Sint Martinus Gilde te Dommelen is aangesloten bij district-zuid van de Kring Kempenland.