Onderscheidingen

Onderscheidingen van het Sint Martinus Gilde

Het gilde zelf kent op dit moment 4 verschillende onderscheidingen:

  • Bij een lidmaatschap van 12½ jaar : De bronzen speld + bos bloemen.
  • Bij een lidmaatschap van 25 jaar : De zilveren speld + bos bloemen.
  • Bij een lidmaatschap van 40 jaar : Een beeld van een gildebroeder + bos bloemen.
  • Bij een lidmaatschap van 50 jaar : De gouden speld + bos bloemen.
  • Bij een lidmaatschap van 60 jaar : Een zilveren schild + bos bloemen.

Deze onderscheidingen zijn voor alle leden, ongeacht de vorm van het lidmaatschap. Deze onderscheiding is er dus ook voor niet-actieve leden. Normaal wordt deze speld op ons gildekostuum gedragen. Diegene die geen gildekostuum hebben, mogen deze onderscheiding ook op hun dagelijkse kleding dragen. Wij zijn er namelijk trots op als je naar buiten toe uitdraagt, dat je al meerdere jaren lid bent van ons gilde.

Op het moment dat je 25 jaar lid bent van ons gilde, krijg je dus de zilveren speld. Dit gebeurt door het inleveren van de bronzen speld. Deze gaat dus weer terug naar het gilde. Hetzelfde geldt bij de gouden speld. Bij deze uitreiking wordt de zilveren speld ingeleverd. Bij verlies en/of diefstal van de speld kan er, tegen kostprijsvergoeding, een vervangende speld worden aangeschaft via het gilde. Bij beëindiging van het lidmaatschap mag de persoon deze onderscheiding houden. Mocht hieraan, om wat voor reden dan ook, geen behoefte zijn, dan krijgt het gilde de uitgereikte spelden uiteraard graag terug.

Onderscheidingen van Kring Kempenland

Er zijn diverse onderscheidingsmogelijkheden binnen Kring Kempenland. Deze zijn allemaal vastgelegd in een document, opgesteld door Kring Kempenland. De onderscheidingen bij jubilea worden op verzoek van het gilde zelf aangevraagd en worden ook volledig betaald door het gilde. De onderstaande onderscheidingen kunnen worden aangevraagd:

  • Het zilveren schild van Kring Kempenland (40 jaar lid of 25 jaar overheidslid).
  • Het gouden schild van Kring Kempenland (50 jaar lid of 40 jaar lid, waarvan 25 jaar overheidslid).
  • Het gouden lustrumrozet van Kring Kempenland (60 jaar lid, 70 jaar lid, etc).

De grote kosten van deze onderscheidingen zijn de reden dat deze alleen nog door de overheid worden aangevraagd voor gildeleden in kostuum. Zij mogen deze onderscheiding(en) vervolgens op hun pak dragen. Voor wat betreft het eigendomsrecht van deze onderscheidingen, ligt dit vast in het reglement van de Kring: de verleende onderscheidingen blijven eigendom van het gilde. Het gilde zal de onderscheidingen (na overlijden of uittreden) zorgvuldig bewaren, om daarmee de namen van de verdienstelijke gildeleden in ere te houden.

Bovenstaande is een verkorte versie van het reglement van de Kring. In werkelijkheid is het is nog veel langer. Mochten er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen zijn, stuur Uw vraag dan naar het email adres van het gilde. Ook als er nog ergens onderscheidingen rondzwerven, die eigenlijk in het bezit van het gilde zouden moeten zijn, dan horen wij dit graag.