Programma 400 jaar SMG

Dit jaar bestaat het Sint Martinus Gilde van het Heilig Sacrament te Dommelen 400 jaar.

We vieren we dit op zondag 11 juni 2023.

Het programma voor deze feestelijke dag zal er globaal als volgt uit gaan zien:

  08.45 uur      Samenkomst in ons gildehuis café “Bommel” aan de Bergstraat 33 te Dommelen

  09.30 uur      Plechtige Eucharistieviering met Bisschop De Korte als hoofdcelebrant

  11.00 uur      Hernieuwing van de eed van trouw aan het koninklijk en wereldlijk gezag

  12.00 uur      Onthulling van een beeld als herinnering aan dit 400 jarig bestaan

  13.00 uur      Koffietafel bij café “Bommel” aan de Bergstraat 33 te Dommelen (genodigden)

  14.30 uur      Start van de schietwedstrijden op ons gildeterrein aan de Mgr. Smetsstraat 46 te Dommelen

De schietwedstrijd is opgedeeld in twee categorieën: 1x voor gildebroeders en 1x voor gasten.

Wilt U ook eens schieten, dan is dit geen probleem. Zorg er wel voor dat U een geldig legitimatiebewijs bij U heeft. Anders gaat dat feestje (voor U) niet door… 🙂

Jan van Brakel overleden

Nog steeds ontvangen wij berichten van andere gilden, waarin het ongeloof wordt uitgesproken dat Jan er niet meer is. Niet alleen ons gilde, maar zeker ook andere gilden uit de regio verliezen met hem een enorm goede gildevriend en schutter, die altijd bereid was voor een praatje. Jan is slechts 47 jaar geworden.

<convocatie gilde>

Eurocircuit blijft, richting is bepaald

Beste lezer,
“Na maanden van drukke voorbereiding, themabijeenkomsten en vergaderingen, heeft de gemeenteraad op donderdagavond 15 juli 2021 het besluit genomen over de toekomst van het Eurocircuit terrein. Daar zijn we als gemeente heel content mee. We hebben eindelijk duidelijkheid voor alle betrokkenen van het Eurocircuit terrein. Verschillende opties zijn zorgvuldig overwogen, voor- en nadelen zijn afgewogen. Een groot compliment voor iedereen die aan dit alles heeft bijgedragen. Het vervolgtraject gaat de komende periode van start. De voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure gaan beginnen. We hebben weer perspectief. Samen met betrokkenen gaan we straks aan de slag. Daarover informeren wij u na de zomervakantie weer. Dank voor uw betrokkenheid en een fijne zomer toegewenst!”
 
Kees Marchal,
Wethouder

Het was een spannende en historische avond. Maandenlang is naar deze avond toegeleefd. Zowel door de betrokkenen als de gemeente zelf. Tijdens de commissievergadering op 1 juli jl. hebben de verenigingen duidelijk aangegeven wat het leven in onzekerheid met hun clubs doet. Die urgentie is doorgedrongen bij de raadsleden. Dat heeft in ieder geval bijgedragen aan het nemen van een besluit, welke dat ook is. Het gaat om de 6 verenigingen: MVV (motorsport), NRV (rallysport), ToerWielerClub de Kempen, bmx-fietsclub Lion D’or, de schutterij Sint Martinus Gilde en politiehonden vereniging De Verdediger.
Kees Marchal, wethouder: “De raad heeft verschillende opties overwogen, voor- en nadelen zijn zorgvuldig afgewogen. Er is met het gekozen scenario 2 eindelijk duidelijkheid voor alle betrokkenen van het Eurocircuit terrein. Het huidige feitelijke legale gebruik van de 6 verenigingen wordt gelegaliseerd. De richting is bepaald, die onzekerheid is voorbij. Kortom: perspectief waar we naartoe kunnen werken. Samen gaan we dat doen. De voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. In het najaar kunnen we meer duidelijkheid geven hoe ver we zijn. Wat de avond extra bijzonder maakte, is dat de raad ‘het Haakje’ voor ontsluiting van het achterliggende gebied heeft vrijgegeven. Dat is heel positief voor de dagelijkse ontsluiting van het Eurocircuit”, aldus Marchal.

Open Dag groot succes

Door de goede organisatie en voorbereidingen van iedereen is dit een zeer geslaagde dag geworden. Op de dag zelf hebben wij van de aanwezigen alleen maar goede geluiden vernomen. Met dank aan alle medewerkers!

Ere hopman Wim Dekkers overleden.

Na een langdurige periode van verpleging is in de morgen van 26 maart, onze ere hopman van het Sint Martinus Gilde van het Heilig Sacrament

Wim Dekkers

op 86-jarige leeftijd overleden.
Wim was lid sinds 1972. Vanaf het begin zat hij ook in de overheid van het gilde. In 1984 werd hij hopman, als opvolger van Pau van den Eijnden. Met trots liep hij 28 jaar lang voorop bij ons gilde. In 2012 deed hij een stapje terug vanwege zijn hoge leeftijd. Hij was toen 40 jaar lid van het gilde en 40 jaar bij de overheid. Vanwege deze verdiensten kreeg hij daarbij “Het gouden schild van Kring Kempenland” opgespeld. Hij was trots om daarna de ere hopman van zijn eigen gilde te mogen zijn.

De plechtige afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 30 maart om 09.00 uur in het Crematorium Rijtackers, aan de Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven. Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Jubileumjaar (60)

Dit jaar vieren we het feit dat het gilde 60 jaar geleden nieuw leven is ingeblazen. Men kan niet zeggen dat het gilde slapende was, maar de activiteiten stonden op een laag pitje. Het was Pau van den Eijnden die het initiatief nam en het gilde bloeide in een korte tijd op tot een gilde van formaat. Drie van de jubilarissen van dit jaar (Theo van den Heuvel, Jac van Herk en Gerrit Caris) hebben deze heroprichting van het begin af meegemaakt. Zij zullen op de teerdag (22 juni) dan ook gehuldigd worden. Een week later zal er een open dag worden gehouden op het schietterrein. Noteer deze datum maar in je agenda: 30 juni 2019. Daarbij zullen alle (oud)leden worden uitgenodigd. Verder zal de Dommelse bevolking worden uitgenodigd om zelf eens te proeven aan de activiteiten van het gilde. Ook zal er dan voor de eerste keer een burgerkoning worden geschoten. De deelname hieraan is vrij (18+).