Programma 400 jaar SMG

Dit jaar bestaat het Sint Martinus Gilde van het Heilig Sacrament te Dommelen 400 jaar.

We vieren we dit op zondag 11 juni 2023.

Het programma voor deze feestelijke dag zal er globaal als volgt uit gaan zien:

  08.45 uur      Samenkomst in ons gildehuis café “Bommel” aan de Bergstraat 33 te Dommelen

  09.30 uur      Plechtige Eucharistieviering met Bisschop De Korte als hoofdcelebrant

  11.00 uur      Hernieuwing van de eed van trouw aan het koninklijk en wereldlijk gezag

  12.00 uur      Onthulling van een beeld als herinnering aan dit 400 jarig bestaan

  13.00 uur      Koffietafel bij café “Bommel” aan de Bergstraat 33 te Dommelen (genodigden)

  14.30 uur      Start van de schietwedstrijden op ons gildeterrein aan de Mgr. Smetsstraat 46 te Dommelen

De schietwedstrijd is opgedeeld in twee categorieën: 1x voor gildebroeders en 1x voor gasten.

Wilt U ook eens schieten, dan is dit geen probleem. Zorg er wel voor dat U een geldig legitimatiebewijs bij U heeft. Anders gaat dat feestje (voor U) niet door… 🙂