Open Dag groot succes

Door de goede organisatie en voorbereidingen van iedereen is dit een zeer geslaagde dag geworden. Op de dag zelf hebben wij van de aanwezigen alleen maar goede geluiden vernomen. Met dank aan alle medewerkers!

Ere hopman Wim Dekkers overleden.

Na een langdurige periode van verpleging is in de morgen van 26 maart, onze ere hopman van het Sint Martinus Gilde van het Heilig Sacrament

Wim Dekkers

op 86-jarige leeftijd overleden.
Wim was lid sinds 1972. Vanaf het begin zat hij ook in de overheid van het gilde. In 1984 werd hij hopman, als opvolger van Pau van den Eijnden. Met trots liep hij 28 jaar lang voorop bij ons gilde. In 2012 deed hij een stapje terug vanwege zijn hoge leeftijd. Hij was toen 40 jaar lid van het gilde en 40 jaar bij de overheid. Vanwege deze verdiensten kreeg hij daarbij “Het gouden schild van Kring Kempenland” opgespeld. Hij was trots om daarna de ere hopman van zijn eigen gilde te mogen zijn.

De plechtige afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 30 maart om 09.00 uur in het Crematorium Rijtackers, aan de Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven. Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

Jubileumjaar (60)

Dit jaar vieren we het feit dat het gilde 60 jaar geleden nieuw leven is ingeblazen. Men kan niet zeggen dat het gilde slapende was, maar de activiteiten stonden op een laag pitje. Het was Pau van den Eijnden die het initiatief nam en het gilde bloeide in een korte tijd op tot een gilde van formaat. Drie van de jubilarissen van dit jaar (Theo van den Heuvel, Jac van Herk en Gerrit Caris) hebben deze heroprichting van het begin af meegemaakt. Zij zullen op de teerdag (22 juni) dan ook gehuldigd worden. Een week later zal er een open dag worden gehouden op het schietterrein. Noteer deze datum maar in je agenda: 30 juni 2019. Daarbij zullen alle (oud)leden worden uitgenodigd. Verder zal de Dommelse bevolking worden uitgenodigd om zelf eens te proeven aan de activiteiten van het gilde. Ook zal er dan voor de eerste keer een burgerkoning worden geschoten. De deelname hieraan is vrij (18+).